Wat houdt contractimplementatie in?

Een contract eindigt niet met een handtekening.
Een contract begint pas met een handtekening.
Vanaf dan is het zaak om de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst te monitoren. Aelmo vertaalt contracten naar naar praktisch hanteerbare overzichten en werkdocumenten voor uw medewerkers. Op deze manier houdt u een vinger aan de pols en borgt u het nakomen van de overeenkomst op een professionele en adequate manier. Een goed contract afsluiten is een kunst, een goed contract beheren is een discipline.