Contract management

Aelmo kan voor u het volledige contract management verzorgen. Aelmo Contract Management draagt zorg voor een actief contractbeheer waarmee het maximale rendement uit het contract gehaald wordt. Wij houden namelijk voor u de leverancier scherp door zijn prestaties te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Hiermee wordt voorkomen dat er gedurende de contractperiode afwijkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van prijs of kwaliteit, ongemerkt plaats vinden.

Ook voor kwaliteits- en innovatie audits bent u bij Aelmo aan het juiste adres. Bij de gecontracteerde zorgaanbieders worden audits uitgevoerd waarbij gecontroleerd wordt of zorgaanbieders voldoen aan de gestelde eisen binnen de afgesloten overeenkomst zodat de gemeenten niet achteraf geconfronteerd worden met 'excessen" of cliënten die vanuit de gemeenten niet de zorg aageboden krijgen die zij redelijkerwijs hadden mogen verwachten, op basis van de gestelde eisen binnen de overeenkomst. Het uitvoeren van audits is mogelijk voor zowel individuele gemeenten maar ook vanuit regioverband.

Tijdens de auditing zullen onder andere de volgende kwaliteitsaspecten aan bod komen:

•  Voldoet de zorgaanbieder aan de minimaal gestelde eisen?
•  Geeft de zorgaanbieder invulling aan specifieke gestelde eisen op lokaal niveau?
•  Is het mogelijk om de algehele kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren?
•  Is het mogelijk om de procedures rond de administratie en contractbeheer te vereenvoudigen?
•  Waar is het mogelijk om innovaties toe te passen? Denk hierbij aan:
    1. Verbeteren van zorg, cq. dienstverlening;
    2. Vereenvoudigen van de vereisten en controle;
    3. Hanteren van "zinvolle'' eisen.