Zorgeloos aanbesteden van Wmo-voorzieningen

Aelmo biedt volledige of gedeeltelijke (productinhoudelijk) ondersteuning bij (Europese) aanbestedingen binnen het werkveld van de Wmo zoals hulpmiddelen, begeleiding, vervoer, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden.

Aelmo ondersteunt zowel individuele gemeenten, als ook regionaal samenwerkende gemeenten bij aanbestedingen, waarbij de lokale wensen niet uit het oog worden verloren. 

Wij kunnen u ondersteunen op het het gebied van:
• uitvoeren van een 0-meting om de uitgangspunten te bepalen voor de  komende aanbesteding;
• uitvoeren van een financiële analyses ter voorbereiding op de aanbesteding;
• uitvoeren van marktconsultaties;
• formuleren van een programma van eisen afgestemd op uw wensen;
• formuleren van een eenduidige en heldere offerte-aanvraag, op basis waarvan
  inschrijvers een kwalitatieve offerte kunnen indienen;
• het beoordelen van de aanbiedingen (voorwaarden, prijzen, product-technische
  specificaties, etc.);
• het beantwoorden van product-technische vragen voortkomende uit de offerte-
  aanvraag;
• uitvoeren en begeleiden selectieprocedure;
• voeren van contractbesprekingen en opstellen de overeenkomst;
• implementeren van de nieuwe afgesloten overeenkomst binnen uw organisatie.