Volledige aanbesteding in één hand

Afhankelijk van de bij u aanwezige interne juridische en technische expertise kunnen wij het gehele aanbestedingstraject voor u uitvoeren dan wel delen hiervan.
Een volledige aanbesteding realiseren wij in samenwerking met onze partner Van Druenen aanbestedingsadvies. Hierdoor kunnen wij inhoudelijk én juridisch de beste ondersteuning bieden bij een (Europese) aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen. We hebben onder andere een concept ontwikkeld waarin de keuze voor huur of koop van de hulpmiddelen pas gemaakt hoeft te worden na beoordeling van de ontvangen offertes.